Latvija lēnām izzūd "Koku izciršana" (visa mājas apkārtne tiek iznīcināta)